Σατυανάντα Γιόγκα

Η Σατυανάντα Γιόγκα έχει τις ρίζες της στις αρχαίες ινδικές φιλοσοφίες της Τάντρα, της Βεντάντα και της Σάμκυα αλλά έχει σχεδιαστεί ως ένα ολιστικό σύστημα γιόγκα που συμβαδίζει με το σύγχρονο τρόπο σκέψης.

Έχει συνδυάσει μια σειρά από εργαλεία και τεχνικές από διαφορετικούς κλάδους της γιόγκα, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους ασκούμενους να την προσεγγίσουν μέσα από την ιδιαίτερη φύση τους και να βοηθηθούν ώστε η φύση αυτή να εκφραστεί και να αναπτυχθεί: Κάρμα Γιόγκα για ανθρώπους με δυναμική προσωπικότητα· Μπάκτι Γιόγκα για ανθρώπους με έντονη συναισθηματική φύση· Γκυάνα Γιόγκα για ανθρώπους με διανοητική προσωπικότητα· Ράτζα Γιόγκα για ανθρώπους με παραψυχική προσωπικότητα. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα των κλάδων γιόγκα που εκπαιδεύουν διαφορετικές πτυχές της ύπαρξης (σωματική, συναισθηματική, νοητική, παραψυχική). Το ολιστικό σύστημα της Σατυανάντα Γιόγκα συμπεριλαμβάνει σύνθεση γιογκικών τεχνικών, έτσι ώστε όλες οι πτυχές του ανθρώπου να αναπτύσσονται ομοιόμορφα, ακόμα κι αν η προσωπικότητα του κάθε ασκούμενου του δίνει προδιάθεση προς έναν κλάδο της γιόγκα.

Στη Σατυανάντα Γιόγκα, το κοινό στοιχείο σε όλες τις τεχνικές και κλάδους της γιόγκα είναι η ανάπτυξη της επίγνωσης η οποία βελτιώνει τη σχέση του ασκούμενου όχι μόνο με το σώμα του αλλά και με τον εσωτερικό του κόσμο, τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Έτσι ο άνθρωπος ασκείται σαν ολότητα, γίνεται περισσότερο συνειδητός και δημιουργεί μια βάση για περεταίρω πνευματική εξέλιξη επειδή η συνεχής ανάπτυξη της επίγνωσής απλώνεται σταδιακά σε όλους τους τομείς της ζωής αλλά και σε όλες τις διαστάσεις της προσωπικότητάς.

Η Σατυανάντα Γιόγκα αποτελεί μια επιστημονική προσέγγιση της γιόγκα καθώς επεξηγεί τις επιδράσεις και τα ευεργετήματα της στον άνθρωπο και συμμετέχει σε επιστημονικές μελέτες και πειράματα με επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Συνδέεται με την παράδοση και την αρχαία σοφία μέσα από τη ζωή και το έργο του Σουάμι Σιβανάντα και οφείλει τη μορφή που έχει σήμερα στο μαθητή του, το Σουάμι Σατυανάντα, ο οποίος εργάστηκε συστηματικά με σκοπό να κάνει την πανάρχαια αυτή τέχνη της ζωής προσιτή και κατανοητή στο σύγχρονο άνθρωπο και ιδιαίτερα στο δυτικό νου. Διάδοχος στο έργο του Σουάμι Σατυανάντα σήμερα είναι ο Σουάμι Νιραντζανανάντα, υπεύθυνος πολλών οργανώσεων για τη Γιόγκα και της Σχολής Γιόγκα του Μπιχάρ.

Στα μέσα της δεκαετίας ’70, ο Σουάμι Σατυανάντα έστειλε μια κοντινή του μαθήτρια, τη Σουάμι Σιβαμούρτι, για να φέρει τη γιόγκα στην Ελλάδα. Τα τελευταία 27 χρόνια λειτουργεί στην Παιανία Αττικής το Σατυανάντασραμ, ένας διεθνούς εμβέλειας χώρος όπου μπορεί κανείς να ζήσει και να εκπαιδευτεί σύμφωνα με τον απλό γιογκικό τρόπο ζωής. Πέρα από τα 3 κέντρα γιόγκα του Σατυανάντασραμ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, λειτουργούν πια σε όλη την Ελλάδα πολλά στούντιο της γιόγκα όπου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει καθημερινά μαθήματα, μηνιαίους κύκλους και εξειδικευμένα σεμινάρια από άρτια εκπαιδευμένους εισηγητές της Σατυανάντα Γιόγκα. 

Εγγραφή στο newsletter μας

Για πληροφορίες ή συμμετοχή σε εισαγωγικό πρόγραμμα γνωριμίας με τη γιόγκα,  επικοινωνείστε μαζί μας.

OM Yoga Studio
Image Detail
Copyright © 2012 omyogastudiolarissa.gr All rights reserved | powered by icehosting.com